Správní řízení jsou aktualizované od konce února 2009. Jednotlivá řízení jsou řazena podle témat a míst. Jelikož zapisovat článek do dvou rubrik tento program zatím neumí jsou uvedeny vždy dvakrát za sebou.

Jestli nechceme, aby naše ještě stále krásná česká krajina byla vykácena a zabetonována, bude muset taky občas někdo z 10 milionu obyvatel ve svém volném čase přispět a nebát se vystupovat proti mnohdy nehorázným rozhodováním úřadů a zastupitelů.

Jestli nám někdo z čtenářů těchto stránek chce pomoci , bude vítán.

Leden 2009

Městský úřad, odbor výstavby Police nad Metují

17. ledna 2009 v 0:19 Police nad Metují
MÚ Police nad Metují, odbor výstavby zahájil tyto řízení:
* návrh na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby "Ticháčkova mléčná Ekofarma Suchý důl" včetně doprovodných staveb v k.ú. Suchý Důl - žádost podána 13.11.2008 -č.j. OV/4382/2008

* návrh na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby "Police nad Metují, rekonstrukce nn, ulice pod Klůčkem" v k.ú.Velká Ledhuje - žádost podána 24.11.2008 - č.j. OV/4503/2008

*žádost o stavední povolení na stavbu "Police nad Metují, rekonstrukce nn, ulice pod Klůčkem" v k.ú.Velká Ledhuje - žádost podána 24.11.2008 - č.j. OV/4504/2008

* návrh na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby "Sklad sena Pěkov" v k.ú. Pěkov - žádost podána 1.12.2008 - č.j. OV/4633/2008

* žádost o stavební povolení na stavbu "Sklad sena Pěkov" v k.ú. Pěkov - žádost podána 1.12.2008 - č.j. OV/4634/2008

MÚ Police nad Metují, odbor výstavby

17. ledna 2009 v 0:18 územní řízení
MÚ Police nad Metují, odbor výstavby zahájil tyto řízení:
* návrh na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby "Ticháčkova mléčná Ekofarma Suchý důl" včetně doprovodných staveb v k.ú. Suchý Důl - žádost podána 13.11.2008 -č.j. OV/4382/2008

* návrh na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby "Police nad Metují, rekonstrukce nn, ulice pod Klůčkem" v k.ú.Velká Ledhuje - žádost podána 24.11.2008 - č.j. OV/4503/2008

*žádost o stavední povolení na stavbu "Police nad Metují, rekonstrukce nn, ulice pod Klůčkem" v k.ú.Velká Ledhuje - žádost podána 24.11.2008 - č.j. OV/4504/2008

* návrh na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby "Sklad sena Pěkov" v k.ú. Pěkov - žádost podána 1.12.2008 - č.j. OV/4633/2008

* žádost o stavební povolení na stavbu "Sklad sena Pěkov" v k.ú. Pěkov - žádost podána 1.12.2008 - č.j. OV/4634/2008

Městský úřad Police nad metují, odbor výstavby

17. ledna 2009 v 0:17 stavební řízení
MÚ Police nad Metují, odbor výstavby zahájil tyto řízení:
* návrh na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby "Ticháčkova mléčná Ekofarma Suchý důl" včetně doprovodných staveb v k.ú. Suchý Důl - žádost podána 13.11.2008 -č.j. OV/4382/2008

* návrh na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby "Police nad Metují, rekonstrukce nn, ulice pod Klůčkem" v k.ú.Velká Ledhuje - žádost podána 24.11.2008 - č.j. OV/4503/2008

*žádost o stavední povolení na stavbu "Police nad Metují, rekonstrukce nn, ulice pod Klůčkem" v k.ú.Velká Ledhuje - žádost podána 24.11.2008 - č.j. OV/4504/2008

* návrh na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby "Sklad sena Pěkov" v k.ú. Pěkov - žádost podána 1.12.2008 - č.j. OV/4633/2008

* žádost o stavební povolení na stavbu "Sklad sena Pěkov" v k.ú. Pěkov - žádost podána 1.12.2008 - č.j. OV/4634/2008

Odbor výstavby ,

17. ledna 2009 v 0:08 Police nad Metují
Dne 27.10.2008 byly zahájeny tyto řízení:
* stavební řízení o povolení stavby "Velké Petrovive-nn,knn,257/7,10 RD Obec Velké Petrovice" v k.ú.Velké Petrovice - č.j. OV/4190/2008

* návrh na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby "Vrtná studna" na p.p.č.1186 v k.ú.Velké Petrovice -č.j.: OV/4199/2008

Odbor výstavby , MÚ Police nad Metují

17. ledna 2009 v 0:07 stavební řízení
Dne 27.10.2008 byly zahájeny tyto řízení:
* stavební řízení o povolení stavby "Velké Petrovive-nn,knn,257/7,10 RD Obec Velké Petrovice" v k.ú.Velké Petrovice - č.j. OV/4190/2008

* návrh na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby "Vrtná studna" na p.p.č.1186 v k.ú.Velké Petrovice -č.j.: OV/4199/2008.

Zvláště chráněné druhy živočichů

16. ledna 2009 v 23:58 Police nad Metují
Dne 25.11.2009 podalo Ředitelství silnic a dálnic ČR na CHKO Broumovsko se sídlem v Polici nad Metují žádost o udělení vyjímky pro umístění, povolení a realizaci stavby! I/33 Náchod - obchvat, I/14 Vysokov-Vechoviny". Jedná se o uudělení vyjímky ze zákazů stanovených pro ochranu zvláště chráněných druhů živočichů v kategorii silně ohrožený druh: čolek horský, čolek obecný, skokan zelený, ještěrka obecná, slepýš křehký, žluva hajní a zdobenec zelenavý. Podáním řízení bylo zahájeno řízení pod č.j. 03700/BR/2008.

Žádost o udělení vyjímky na zvláště chráněné druhy živočichů

16. ledna 2009 v 23:56 Náchod
Dne 25.11.2009 podalo Ředitelství silnic a dálnic ČR na CHKO Broumovsko se sídlem v Polici nad Metují žádost o udělení vyjímky pro umístění, povolení a realizaci stavby! I/33 Náchod - obchvat, I/14 Vysokov-Vechoviny". Jedná se o uudělení vyjímky ze zákazů stanovených pro ochranu zvláště chráněných druhů živočichů v kategorii silně ohrožený druh: čolek horský, čolek obecný, skokan zelený, ještěrka obecná, slepýš křehký, žluva hajní a zdobenec zelenavý. Podáním řízení bylo zahájeno řízení pod č.j. 03700/BR/2008.

Žásost o udělení vyjímky ze zákazu pro ochranu zvláště chráněných druhů živočichů

16. ledna 2009 v 23:55 další
Dne 25.11.2009 podalo Ředitelství silnic a dálnic ČR na CHKO Broumovsko se sídlem v Polici nad Metují žádost o udělení vyjímky pro umístění, povolení a realizaci stavby! I/33 Náchod - obchvat, I/14 Vysokov-Vechoviny". Jedná se o uudělení vyjímky ze zákazů stanovených pro ochranu zvláště chráněných druhů živočichů v kategorii silně ohrožený druh: čolek horský, čolek obecný, skokan zelený, ještěrka obecná, slepýš křehký, žluva hajní a zdobenec zelenavý. Podáním řízení bylo zahájeno řízení pod č.j. 03700/BR/2008.

Nový ocelový komín, rekonstrukce a přístavba chaty a garáž pro rolbu v k.ů. Janské Lázně

16. ledna 2009 v 23:44 Jánské Lázně
MÚ Jánské Lázně obdržel žádosti o umístění stavby, žádosti o vydání stavebního povolení, příp.žádosti o spojení územního a stavebního řízení:
1) "Nový ocelový komín. Záložní zdroj - Jánské Lázně" v areálu Státních Lázní s.p. v lokalitě Duncan na p.p.č. 304/1 v k.ú. Jánské Lázně. Investor ČEZ a.s., Elektrárny Poříčí, Trutnov.

2) "Rekonstrukce a přístavba chaty č.p.223" v lokalitě Zlatá Vyhlídka na p-p-č-279/8 a st.p.č. 184 v k.ú. Janské Lázně

3) "Garáž pro rolbu, domácí přípojka elektro" v lokalitě Košťálka na p.p.č. 8/5 v k.ú. Černá Hora v Krkonoších

Nový ocelový komín, rekonstrukce chaty a garáž pro rolbu v k.ů. Janské Lázně

16. ledna 2009 v 23:43 územní řízení
MÚ Jánské Lázně obdržel žádosti o umístění stavby, žádosti o vydání stavebního povolení, příp.žádosti o spojení územního a stavebního řízení:
1) "Nový ocelový komín. Záložní zdroj - Jánské Lázně" v areálu Státních Lázní s.p. v lokalitě Duncan na p.p.č. 304/1 v k.ú. Jánské Lázně. Investor ČEZ a.s., Elektrárny Poříčí, Trutnov.

2) "Rekonstrukce a přístavba chaty č.p.223" v lokalitě Zlatá Vyhlídka na p-p-č-279/8 a st.p.č. 184 v k.ú. Janské Lázně

3) "Garáž pro rolbu, domácí přípojka elektro" v lokalitě Košťálka na p.p.č. 8/5 v k.ú. Černá Hora v Krkonoších

Nový komín, rekonstrukce chaty a garáž pro rolbu v k.ů. Janské Lázně

16. ledna 2009 v 23:42 stavební řízení
MÚ Jánské Lázně obdržel žádosti o umístění stavby, žádosti o vydání stavebního povolení, příp.žádosti o spojení územního a stavebního řízení:
1) "Nový ocelový komín. Záložní zdroj - Jánské Lázně" v areálu Státních Lázní s.p. v lokalitě Duncan na p.p.č. 304/1 v k.ú. Jánské Lázně. Investor ČEZ a.s., Elektrárny Poříčí, Trutnov.

2) "Rekonstrukce a přístavba chaty č.p.223" v lokalitě Zlatá Vyhlídka na p-p-č-279/8 a st.p.č. 184 v k.ú. Janské Lázně

3) "Garáž pro rolbu, domácí přípojka elektro" v lokalitě Košťálka na p.p.č. 8/5 v k.ú. Černá Hora v Krkonoších

Několik starších ovocných stromů

16. ledna 2009 v 23:16 Červený Kostelec
Dne 5.1.2009 podali E.Ž. a O.Ž Červený Kostelec žádost o povolení kácení několika starších ovocných stromů na p.p.č. 164/3 a 167/1 v k.ú. Lhota za Červeným Kostelcem. Dnem podání bylo zahájeno správní řízení pod č.j.: 00052/2009/VYST.

Několik starších ovocných stromů v k.ú. Lhota za Červeným Kostelcem

16. ledna 2009 v 23:15 kácení mimolesních dřevin
Dne 5.1.2009 podali E.Ž. a O.Ž Červený Kostelec žádost o povolení kácení několika starších ovocných stromů na p.p.č. 164/3 a 167/1 v k.ú. Lhota za Červeným Kostelcem. Dnem podání bylo zahájeno správní řízení pod č.j.: 00052/2009/VYST.

Kácení jedné borovice

16. ledna 2009 v 23:10 Červený Kostelec
Dne 19.12.2008 podalo Stavební bytové družstvo Náchod žádost o povolení kácení jedné borovice o obvodu kmene 205 cm ve výšce 130 cm nad zemí. Dnem podání bylo zahájeno správní řízení pod č.j.:00027/2009/VYST.

Kácení jedné borovice v k-ú- Červený Kostelec

16. ledna 2009 v 23:10 kácení mimolesních dřevin
Dne 19.12.2008 podalo Stavební bytové družstvo Náchod žádost o povolení kácení jedné borovice o obvodu kmene 205 cm ve výšce 130 cm nad zemí. Dnem podání bylo zahájeno správní řízení pod č.j.:00027/2009/VYST.

Tři břízy bělokoré

16. ledna 2009 v 23:06 Červený Kostelec
Dne 9.12.2008 podala společnost Oerlikon Czech, Lhota za červeným Kostelcem žádost o povolení kácení 3 bříz bělokorých o obvodech kmenů 90,80,50 cm ve výšce 130 cm nad zemí na p.p.č. 275/1 a p.p.č. 909 v k.ú. Lhota za Červeným Kostelcem. Dnem podání bylo uahájeno správní řízení pod č.j.:10545/2008/VYST.

Tři břízy bělokoré v k.ú. Lhota za Červeným Kostelcem

16. ledna 2009 v 23:05 kácení mimolesních dřevin
Dne 9.12.2008 podala společnost Oerlikon Czech, Lhota za červeným Kostelcem žádost o povolení kácení 3 bříz bělokorých o obvodech kmenů 90,80,50 cm ve výšce 130 cm nad zemí na p.p.č. 275/1 a p.p.č. 909 v k.ú. Lhota za Červeným Kostelcem. Dnem podání bylo uahájeno správní řízení pod č.j.:10545/2008/VYST.

Tři olše lepkavé

16. ledna 2009 v 23:00 Červený Kostelec
Dne 9.12.2008 podala Tělovýchovná jednota Červený Kostelec žádost o povolení kácení 3 olší lepkavých o bvodech kmenů 140, 90, 90 cm ve výšce 130 cm nad zemí na p.p.č. 889/41 v.k.Červený Kostelec. Dnem podání bylo zahájeno správní řízení pod č.j. 10533/2008/VYST.

Tři olše lepkavé v k.ů.Červený Kostelec

16. ledna 2009 v 23:00 kácení mimolesních dřevin
Dne 9.12.2008 podala Tělovýchovná jednota Červený Kostelec žádost o povolení kácení 3 olší lepkavých o bvodech kmenů 140, 90, 90 cm ve výšce 130 cm nad zemí na p.p.č. 889/41 v.k.Červený Kostelec. Dnem podání bylo zahájeno správní řízení pod č.j. 10533/2008/VYST.

Kácení břízy bělokoré

16. ledna 2009 v 22:16 Červený Kostelec
Dne 28.11.2008 podalo Město Červený Kostelec žádost o povolení kácení jedné břízy bělokoré o obvodu kmene 132 cm ve výšce 130 cm nad zemí na p.p.č. 938/8 v k.ú. Červený Kostelec. Dnem podání bylo zahájeno správní řízení pod č.j.: 10275/2008/VYST.

Milkovický přírodně společenský kroužek, poštovní schránka 13, 507 23 pošta Libáň

Předseda kroužku Stanislav Penc tel: 605/70 10 81