Správní řízení jsou aktualizované od konce února 2009. Jednotlivá řízení jsou řazena podle témat a míst. Jelikož zapisovat článek do dvou rubrik tento program zatím neumí jsou uvedeny vždy dvakrát za sebou.

Jestli nechceme, aby naše ještě stále krásná česká krajina byla vykácena a zabetonována, bude muset taky občas někdo z 10 milionu obyvatel ve svém volném čase přispět a nebát se vystupovat proti mnohdy nehorázným rozhodováním úřadů a zastupitelů.

Jestli nám někdo z čtenářů těchto stránek chce pomoci , bude vítán.

Únor 2009

Čistírna odpadních vod a kanalizace

28. února 2009 v 7:41 Dvůr Králové nad Labem
Dne 18.2.2009 podali J.P a K.P. česká Skalice žádost na MěÚ Dvůr Králové nad labem žádost o vydání stavebního povolení a povolení k nakládání s vodami pro stavbu čistírny odpadních vod, kanalizace , 3ks kanalizačních šachet a výustního objektu na p.p.č. 1235,1392,1276/1 v k.ú. Litič. Vodoprávní řízení je vedeno pod č.j. OŽP/1503-09/kum.

Čistírna odpadních vod a kanalizace v k.ú. Litič

28. února 2009 v 7:41 ochrana vod
Dne 18.2.2009 podali J.P a K.P. česká Skalice žádost na MěÚ Dvůr Králové nad labem žádost o vydání stavebního povolení a povolení k nakládání s vodami pro stavbu čistírny odpadních vod, kanalizace , 3ks kanalizačních šachet a výustního objektu na p.p.č. 1235,1392,1276/1 v k.ú. Litič. Vodoprávní řízení je vedeno pod č.j. OŽP/1503-09/kum.

Kácení jedné lípy srdčité

28. února 2009 v 7:33 Červený Kostelec
Dne 23.2.2009 podalo Město Červený Kostelec žádost o povolení kácení lípy srdčité o obvodu kmene 280 cm ve výšce 130 cm nad zemí na p.p.č.1341 v k.ú.Červený Kostelec. Dnem podání bylo zahájeno správní řízení pod č.j. 01677/2009/VYST.

Kácení lípy srdčité v k.ú. Červený Kostelec

28. února 2009 v 7:32 kácení mimolesních dřevin
Dne 23.2.2009 podalo Město Červený Kostelec žádost o povolení kácení lípy srdčité o obvodu kmene 280 cm ve výšce 130 cm nad zemí na p.p.č.1341 v k.ú.Červený Kostelec. Dnem podání bylo zahájeno správní řízení pod č.j. 01677/2009/VYST.

Manipulační řád pro rybník Ráj

26. února 2009 v 13:29 Jičín
Dne 9.1.2009 podal P.L. Holín žádost o schválení manipulačního řádu pro rybník Ráj na p.p.k. 181,176/2,180/2,183,184/1 v k.ú. Holín. Dnem podání bylo zahájeno vodoprávní řízení pod č.j. MuJc/2009/3161/ZP/Run

Manipulační řád pro rybník Ráj v k.ú. Holín

26. února 2009 v 13:28 ochrana vod
Dne 9.1.2009 podal P.L. Holín žádost o schválení manipulačního řádu pro rybník Ráj na p.p.k. 181,176/2,180/2,183,184/1 v k.ú. Holín. Dnem podání bylo zahájeno vodoprávní řízení pod č.j. MuJc/2009/3161/ZP/Run

Kácení osik, olší, vrb a podrostu černého bezu

26. února 2009 v 13:23 Jičín
Dne 20.2.2009 obdržel MÚ Jičín žádost ABWind a.s., Bezno o povolení pokácení veškerých dřevin rosotoucích podél otevřeného příkopu, který se nachází zhruba ve středu pozemku a linie dřevin na severním okraji téhož pozemku PK p.č. 151/5 v kat.ů. Popovice. Jako důvod pokácení je uveden záměr výstavby fotovoltické elektrárny ny pozemku původního hliniště. Dnem podání bylo zahájeno správní řízení pod č.j. ŽP/02/3381/2009.

Kácení osik, olší, vrb a podrostu černého bezu v k.ú. Popovice

26. února 2009 v 13:22 kácení mimolesních dřevin
Dne 20.2.2009 obdržel MÚ Jičín žádost ABWind a.s., Bezno o povolení pokácení veškerých dřevin rosotoucích podél otevřeného příkopu, který se nachází zhruba ve středu pozemku a linie dřevin na severním okraji téhož pozemku PK p.č. 151/5 v kat.ů. Popovice. Jako důvod pokácení je uveden záměr výstavby fotovoltické elektrárny ny pozemku původního hliniště. Dnem podání bylo zahájeno správní řízení pod č.j. ŽP/02/3381/2009.

Kácení osik,olší a černého bezu

26. února 2009 v 13:11 Jičín
Dne 3.2.2009 obdržel MÚ Jičín žádost MICRORISC s.r.o., Jičín žádost o povolení pokácení veškerých dřevin na p.p.č. 729/1 v k.ú. Jičín. Jedná se o část "lesíku" ležícího v poli po pravé straně od komunikace Jičín-Popovice. Jako důvod pokácenáí je uveden záměr výstavby haly vývojového a technologického centra firmy MICRORISC. Dnem podání bylo zahájeno správní řízení pod č.j. ŽP/02/3176/2009.

Kácení osik,olší a podrostu černého bezu v k.ú. Jičín

26. února 2009 v 13:11 kácení mimolesních dřevin
Dne 3.2.2009 obdržel MÚ Jičín žádost MICRORISC s.r.o., Jičín žádost o povolení pokácení veškerých dřevin na p.p.č. 729/1 v k.ú. Jičín. Jedná se o část "lesíku" ležícího v poli po pravé straně od komunikace Jičín-Popovice. Jako důvod pokácenáí je uveden záměr výstavby haly vývojového a technologického centra firmy MICRORISC. Dnem podání bylo zahájeno správní řízení pod č.j. ŽP/02/3176/2009.

Novostavba rodinného domu

26. února 2009 v 12:46 Černilov
Dne 30.12.2008 podali M.S. a V.S. Hradec Králové Obecní úřad Černilov žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby : novostavba rodinného domu, domovní rozvody elektro, vodovodu, splaškové a dešťové kanalizace. oplocení na p.p.č. 19/41 v k.ú.Divec . Dnem podání bylo zahájeno územní a stavební řízení pod č.j. SÚ/672/08/Kr.

Novostavba rodin. domu v k.ú. Divec

26. února 2009 v 12:45 stavební řízení
Dne 30.12.2008 podali M.S. a V.S. Hradec Králové Obecní úřad Černilov žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby : novostavba rodinného domu, domovní rozvody elektro, vodovodu, splaškové a dešťové kanalizace. oplocení na p.p.č. 19/41 v k.ú.Divec . Dnem podání bylo zahájeno územní a stavební řízení pod č.j. SÚ/672/08/Kr.

Novostavba rodinného domu v k.ú. Divec

26. února 2009 v 12:45 územní řízení
Dne 30.12.2008 podali M.S. a V.S. Hradec Králové Obecní úřad Černilov žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby : novostavba rodinného domu, domovní rozvody elektro, vodovodu, splaškové a dešťové kanalizace. oplocení na p.p.č. 19/41 v k.ú. Divec . Dnem podání bylo zahájeno územní a stavební řízení pod č.j. SÚ/672/08/Kr.

Kácení lípy srdčité

26. února 2009 v 12:30 Červený Kostelec
Dne 23.2.2009 podali J.S. a I.S., Červený Kostelec žádost formou petice(petici podepsalo 20 občanů) o povolení ke kácení lípy srdčité na p.p.č, 1304/3 a p.p.č.1341 v k.ú. Červený Kostelec. Dnem podání bylo zahájeno správní řízení pod č.j. 01669/2009/VYST.

Kácení jedné lípy srdčité v kat.ú. Červený Kostelec

26. února 2009 v 12:29 kácení mimolesních dřevin
Dne 23.2.2009 podali J.S. a I.S., Červený Kostelec žádost formou petice(petici podepsalo 20 občanů) o povolení ke kácení lípy srdčité na p.p.č, 1304/3 a p.p.č.1341 v k.ú. Červený Kostelec. Dnem podání bylo zahájeno správní řízení pod č.j. 01669/2009/VYST.

Kácení 3 kusů akátů, 2kusů javorů, 2 kusů jabloní , 22 kusů javorů, 3 kusů javorů a 4 kusů jívy a 1 kusu osiky

26. února 2009 v 12:24 Česká Skalice
Dne 18.2.2009 podalo Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Hradec Králové žádost o povolení kácení 3 ks akátů o obvodu kmene 126 cm ve výšce 130 cm nad zemí, 2 ks javorů o obvodu 63 cm nan p.p.č. 1670/1 v k.ů. česká Skalice, 2 ks jabloní o obvodu kmene 95 a 126 cm rostoucích na p.p.č.1700/11 v k.ú. Česká Skalice, 22 ks javorů o obvodu kmene 32 cm, 3 ks javorů o obvodu kmene 63 cm, 4 ks jívy o obvody kmene 32 cm na p.p.č. 1703/5 v k.ú. Česká Skalice, 1 ks osiky o obvodu 95 cm rostoucí na p.p.č. 1703/14 v k.ú. česká Skalice. Dnem podání bylo zahájeno správní řízení pod č.j. Výst/404/2009/OP/Kar.

Kácení 3 kusů akátů, 2kusů javorů, 2 kusů jabloní , 22 kusů javorů, 3 kusů javorů a 4 kusů jívy a 1 kusu osiky v kat.ú. Česká Skalice

26. února 2009 v 12:23 kácení mimolesních dřevin
Dne 18.2.2009 podalo Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Hradec Králové žádost o povolení kácení 3 ks akátů o obvodu kmene 126 cm ve výšce 130 cm nad zemí, 2 ks javorů o obvodu 63 cm nan p.p.č. 1670/1 v k.ů. česká Skalice, 2 ks jabloní o obvodu kmene 95 a 126 cm rostoucích na p.p.č.1700/11 v k.ú. Česká Skalice, 22 ks javorů o obvodu kmene 32 cm, 3 ks javorů o obvodu kmene 63 cm, 4 ks jívy o obvody kmene 32 cm na p.p.č. 1703/5 v k.ú. Česká Skalice, 1 ks osiky o obvodu 95 cm rostoucí na p.p.č. 1703/14 v k.ú. česká Skalice. Dnem podání bylo zahájeno správní řízení pod č.j. Výst/404/2009/OP/Kar.

Kácení ořešáku, břízy a lip

26. února 2009 v 10:57 Jičín
Dne 9.2.2009 podalo Město Jičín žádost o pokácení 1 ks ořešáku - troják na p.p.č.926/13 v k.ú. Jičín (obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí 123,70,43 cm), 1 ks břízy na p.p.č.962/2 v kat.ú. Jičín ( ovod kmene ve výšce 130 cm nad zemí 95 cm). Důvod likvidace. jsou náletového původu a rostou v trase nově budované cesty mezi rod. domy a prům. zónou. a povolení k pokácení 2 ks lip malolistých (obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí je 95 a 75 cm) v Markově ulici na Letné v Jičímě před domem čp.303 a křižovatkou s ulicí Seifertova - na p.p.č. 1202 v k.ú. Jičín. Důvod Likvidace: stromy jsou poškozené, popraskané a vyhnilé - je vhodné je vyměnit za nové v rámci rekonstrukce ulice. Č.j. ŽP/02/3190/2009

Kácení ořešáku, břízy a lip v k.ú.Jičín

26. února 2009 v 10:57 kácení mimolesních dřevin
Dne 9.2.2009 podalo Město Jičín žádost o pokácení 1 ks ořešáku - troják na p.p.č.926/13 v k.ú. Jičín (obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí 123,70,43 cm), 1 ks břízy na p.p.č.962/2 v kat.ú. Jičín ( ovod kmene ve výšce 130 cm nad zemí 95 cm). Důvod likvidace. jsou náletového původu a rostou v trase nově budované cesty mezi rod. domy a prům. zónou. a povolení k pokácení 2 ks lip malolistých (obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí je 95 a 75 cm) v Markově ulici na Letné v Jičímě před domem čp.303 a křižovatkou s ulicí Seifertova - na p.p.č. 1202 v k.ú. Jičín. Důvod Likvidace: stromy jsou poškozené, popraskané a vyhnilé - je vhodné je vyměnit za nové v rámci rekonstrukce ulice. Č.j. ŽP/02/3190/2009

Milkovický přírodně společenský kroužek, poštovní schránka 13, 507 23 pošta Libáň

Předseda kroužku Stanislav Penc tel: 605/70 10 81