Správní řízení jsou aktualizované od konce února 2009. Jednotlivá řízení jsou řazena podle témat a míst. Jelikož zapisovat článek do dvou rubrik tento program zatím neumí jsou uvedeny vždy dvakrát za sebou.

Jestli nechceme, aby naše ještě stále krásná česká krajina byla vykácena a zabetonována, bude muset taky občas někdo z 10 milionu obyvatel ve svém volném čase přispět a nebát se vystupovat proti mnohdy nehorázným rozhodováním úřadů a zastupitelů.

Jestli nám někdo z čtenářů těchto stránek chce pomoci , bude vítán.

Březen 2009

Kácení třech topolů

26. března 2009 v 10:55 Lužany u Jičína
Dne 4.3.2009 jsme obdrželi oznámení SÚS KHK a.s., Oblast Jičín, o pokácení 3 jedinců topolu kanadského, rostoucích na pozemku č. 1439 v k. ú. Lužany, ohrožujících život či zdraví osob a bezpečnost a plynulost silničního provozu na silnici č.III/28437 v km 0,50. č.j.ŽP-2/2009

Kácení 3 topolů V k.ú. Lužany

26. března 2009 v 10:55 kácení mimolesních dřevin
Dne 4.3.2009 jsme obdrželi oznámení SÚS KHK a.s., Oblast Jičín, o pokácení 3 jedinců topolu kanadského, rostoucích na pozemku č. 1439 v k. ú. Lužany, ohrožujících život či zdraví osob a bezpečnost a plynulost silničního provozu na silnici č.III/28437 v km 0,50.č.j.ŽP-2/2009

Kácení jabloně,třešně a smrku

26. března 2009 v 10:53 Lužany u Jičína
Dne 26.1.2009 jsme obdrželi žádost pana M.A., bytem Lužany čp. 20,o povolení pokácení jedince jabloně a jedince třešně, rostoucích na pozemku č. 396/4 v k. ú. Lužany a jedince smrku rostoucího na pozemku č. 33/4 v k.ú.Lužany, ohrožující sousední pozemky.Č.j. ŽP-1/2009

Kácení jabloně,třešně a smrku v k.ú. Lužany

26. března 2009 v 10:52 kácení mimolesních dřevin
Dne 26.1.2009 jsme obdrželi žádost pana M.A., bytem Lužany čp. 20,o povolení pokácení jedince jabloně a jedince třešně, rostoucích na pozemku č. 396/4 v k. ú. Lužany a jedince smrku rostoucího na pozemku č. 33/4 v k.ú.Lužany, ohrožující sousední pozemky.Č.j. ŽP-1/2009

Povolení stavby Rybník u "Svaté Trojice" - dolní a nakládání s vodami na tomto vodním díle

26. března 2009 v 10:43 Jičín
Oznamujeme Vám, že dne 28.11.2008 bylo zahájeno řízení ve věci povolení stavby Rybník u "Svaté Trojice" - dolní a nakládání s vodami na tomto vodním díle. Spis je na MěÚ Jičín, odbor životního prosředí veden pod značkou ŽP-01/20813/2008/Svo.

Stavba Rybník u "Svaté Trojice" - dolní

26. března 2009 v 10:42 stavební řízení
Oznamujeme Vám, že dne 28.11.2008 bylo zahájeno řízení ve věci povolení stavby Rybník u "Svaté Trojice" - dolní a nakládání s vodami na tomto vodním díle. Spis je na MěÚ Jičín, odbor životního prosředí veden pod značkou ŽP-01/20813/2008/Svo.

Rybník u "Svaté Trojice" - dolní nakládání s vodami

26. března 2009 v 10:41 ochrana vod
Oznamujeme Vám, že dne 28.11.2008 bylo zahájeno řízení ve věci povolení stavby Rybník u "Svaté Trojice" - dolní a nakládání s vodami na tomto vodním díle. Spis je na MěÚ Jičín, odbor životního prosředí veden pod značkou ŽP-01/20813/2008/Svo.

Kácení 15 bříz

26. března 2009 v 10:38 Trutnov
Informujeme Vás o zahájeném řízení č.j. 2009/3631/ŽP/ZAM ze dne 23.3.2009, žádost byla podána panem R. K. Trutnov. Žádost se týká povolení kácení probírce 15 ks bříz na pozemcích 1027, 1025, 1028 v k.ú. Volanov, obec Trutnov. Žádost ke kácení je podána z důvodu špatného zdravotního stavu, jedná se o stromy u bývalých úvozových cest mezi pastvinami, které dnes tvoří remízky, břízy jsou napadené houbovými chorobami.

Kácení 15 bříz v k.ú. Volanov

26. března 2009 v 10:37 kácení mimolesních dřevin
Informujeme Vás o zahájeném řízení č.j. 2009/3631/ŽP/ZAM ze dne 23.3.2009, žádost byla podána panem R. K. Trutnov. Žádost se týká povolení kácení probírce 15 ks bříz na pozemcích 1027, 1025, 1028 v k.ú. Volanov, obec Trutnov. Žádost ke kácení je podána z důvodu špatného zdravotního stavu, jedná se o stromy u bývalých úvozových cest mezi pastvinami, které dnes tvoří remízky, břízy jsou napadené houbovými chorobami.

Kácení javoru a smrku

26. března 2009 v 10:35 Trutnov
Informujeme Vás o zahájeném řízení č.j. 2009/3629/ŽP/ZAM ze dne 23.3.2009, žádost byla podána olfin car - vella Trutnov, Komenského 399, 541 01, Trutnov. Žádost se týká povolení kácení 1 ks javoru mléče a 1 ks smrku ztepilého na p.p.č.2065/11 v k.ú.Trutnov, obec Trutnov. Žádost ke kácení je podána z důvodu špatného zdravotního stavu, u smrku se zvětšil náklon nad budovu, v této lokalitě se již smrk vyvrátil a javor je velmi proschlý

Kácení javoru a smrku v k.ú.Trutnov

26. března 2009 v 10:34 kácení mimolesních dřevin
Informujeme Vás o zahájeném řízení č.j. 2009/3629/ŽP/ZAM ze dne 23.3.2009, žádost byla podána olfin car - vella Trutnov, Komenského 399, 541 01, Trutnov. Žádost se týká povolení kácení 1 ks javoru mléče a 1 ks smrku ztepilého na p.p.č.2065/11 v k.ú.Trutnov, obec Trutnov. Žádost ke kácení je podána z důvodu špatného zdravotního stavu, u smrku se zvětšil náklon nad budovu, v této lokalitě se již smrk vyvrátil a javor je velmi proschlý

Kácení jasanu ztepilého v Horním Starém Městě

26. března 2009 v 10:32 Trutnov
Informujeme Vás o zahájeném řízení č.j. 2009/3457/ŽP/ZAM ze dne 18.3.2009, žádost byla podána M. J.,, Trutnov Žádost se týká povolení kácení 1 ks jasanu ztepilého, na p.p.č.46/3 v k.ú.Horní Staré Město, obec Trutnov. Žádost ke kácení je podána z důvodu velmi špatného zdravotního stavu, strom je.napadený hnilobou, padají z něj velké suché větve.

Kácení jasanu ztepilého v k.ú. Horní Staré Město, Trutnov

26. března 2009 v 10:32 kácení mimolesních dřevin
Informujeme Vás o zahájeném řízení č.j. 2009/3457/ŽP/ZAM ze dne 18.3.2009, žádost byla podána M. J.,, Trutnov Žádost se týká povolení kácení 1 ks jasanu ztepilého, na p.p.č.46/3 v k.ú.Horní Staré Město, obec Trutnov. Žádost ke kácení je podána z důvodu velmi špatného zdravotního stavu, strom je.napadený hnilobou, padají z něj velké suché větve.

Kácení ovocných stromů

26. března 2009 v 10:30 Trutnov
Informujeme Vás o zahájeném řízení č.j. 2009/3462/ŽP/ZAM ze dne 19.3.2009, žádost byla podána W.R. Trutnov Žádost se týká povolení kácení ovocných dřevin ( třešeň , višeň, hrušeň, 4 jabloně v zahrádkářské kolonii na p.p.č.899/1 v k.ú.Trutnov, obec Trutnov. Žádost ke kácení je podána z důvodu pěstebních , výměna ovocných stromů.


Kácení ovocných stromů v Trutnově

26. března 2009 v 10:30 kácení mimolesních dřevin
Informujeme Vás o zahájeném řízení č.j. 2009/3462/ŽP/ZAM ze dne 19.3.2009, žádost byla podána W.R. Trutnov Žádost se týká povolení kácení ovocných dřevin ( třešeň , višeň, hrušeň, 4 jabloně v zahrádkářské kolonii na p.p.č.899/1 v k.ú.Trutnov, obec Trutnov. Žádost ke kácení je podána z důvodu pěstebních , výměna ovocných stromů.


Kácení náletů v Dolním Starém Městě

26. března 2009 v 9:47 Trutnov
nformujeme Vás o zahájeném řízení č.j. 2009/3388/ŽP/ZAM ze dne 17.3.2009, žádost byla podána Textil invest s.r.o., Na Poříčí 1041/12, 110 00 Praha 1 Trutnov. Žádost se týká povolení kácení náletových dřevin na ploše 50m2 na p.p.č.79/3 v k.ú.Dolní Staré Město, obec Trutnov. Žádost ke kácení je podána z důvodu vyčištění pozemku od náletů o obvodu 5 - 20 cm.

Kácení náletů v Dolním Starém Městě, obec Trutnov

26. března 2009 v 9:46 kácení mimolesních dřevin
Informujeme Vás o zahájeném řízení č.j. 2009/3388/ŽP/ZAM ze dne 17.3.2009, žádost byla podána Textil invest s.r.o., Na Poříčí 1041/12, 110 00 Praha 1 Trutnov. Žádost se týká povolení kácení náletových dřevin na ploše 50m2 na p.p.č.79/3 v k.ú.Dolní Staré Město, obec Trutnov. Žádost ke kácení je podána z důvodu vyčištění pozemku od náletů o obvodu 5 - 20 cm.

Kácení jasanu v Poříčí

26. března 2009 v 0:01 Trutnov
nformujeme Vás o zahájeném řízení č.j. 2009/3280/ŽP/ZAM ze dne 16.3.2009, žádost byla podána J. Č., Trutnov. Žádost se týká povolení kácení dřevin - 1ks jasanu na p.p.č. 262 v k.ú.Poříčí u Trutnova, obec Trutnov. Žádost ke kácení je podána z důvodu špatného zdravotního stavu a blízkosti stromu od stavby rodinného domu (1,5-2m).


Kácení jasanu v k.ú. Poříčí u Trutnova

25. března 2009 v 23:59 kácení mimolesních dřevin

Informujeme Vás o zahájeném řízení č.j. 2009/3280/ŽP/ZAM ze dne 16.3.2009, žádost byla podána J. Č., Trutnov. Žádost se týká povolení kácení dřevin - 1ks jasanu na p.p.č. 262 v k.ú.Poříčí u Trutnova, obec Trutnov. Žádost ke kácení je podána z důvodu špatného zdravotního stavu a blízkosti stromu od stavby rodinného domu (1,5-2m).

Kácení náletových dřevin

25. března 2009 v 23:57 Trutnov
nformujeme Vás o zahájeném řízení č.j. 2009/3291/ŽP/ZAM ze dne 16.03.2009, žádost byla podána Městem Trutnov, které je zastoupené MěÚ Trutnov majetkovým odborem, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov a odborem rozvoje města a územního plánování. Žádost se týká povolení kácení náletových dřevin na ploše 2093 m2, na pozemku p.č. 980 v k.ú. Trutnov, jedná se o břízy akáty javory a jasany, které rostou v místě budoucí stavby komunikace s kruhovým objezdem do lokality nové průmyslové zóny. Důvodem je stavební činnost v souladu s územním plánem.

Milkovický přírodně společenský kroužek, poštovní schránka 13, 507 23 pošta Libáň

Předseda kroužku Stanislav Penc tel: 605/70 10 81