Správní řízení jsou aktualizované od konce února 2009. Jednotlivá řízení jsou řazena podle témat a míst. Jelikož zapisovat článek do dvou rubrik tento program zatím neumí jsou uvedeny vždy dvakrát za sebou.

Jestli nechceme, aby naše ještě stále krásná česká krajina byla vykácena a zabetonována, bude muset taky občas někdo z 10 milionu obyvatel ve svém volném čase přispět a nebát se vystupovat proti mnohdy nehorázným rozhodováním úřadů a zastupitelů.

Jestli nám někdo z čtenářů těchto stránek chce pomoci , bude vítán.

Duben 2009

Kácení jednoho smrku ve Lhotě

21. dubna 2009 v 23:03 Červený Kostelec
Dne 8.4.2009 podala E.R. na MěÚ Červený Kostelec žádost o povolení kácení jednoho smrku o obvodu kmene 140 cm na st.p.č. 53 v k.ú. Lhota za Červeným Kostelcem. Dnem podání bylo zahájeno správní řízení pod č.j. 03207/2009/VYST.

Kácení smrku v k.ú. Lhota za Červeným Kostelcem

21. dubna 2009 v 23:02 kácení mimolesních dřevin
Dne 8.4.2009 podala E.R. na MěÚ Červený Kostelec žádost o povolení kácení jednoho smrku o obvodu kmene 140 cm na st.p.č. 53 v k.ú. Lhota za Červeným Kostelcem. Dnem podání bylo zahájeno správní řízení pod č.j. 03207/2009/VYST.

Souhlas ke stavbě v záplavovém území

21. dubna 2009 v 22:58 Hostinné
Dne 9.2.2009 podala I.P. Horní Branná na MěÚ Hostinné žádost o vyjádření k projektové dokumentacina akci: stavba rodinného domu, MČOV se vsakovací studnou, kanalizací a vrtná studna s vodovodem pro zásobování rodinného domu vodou na p.p.č. 589/26 v k.ú. Klášterská Lhota. Navrhovaná stavba je situována v záplavovém území. dnem podání bylo zahájeno vodoprávní řízení č.j. SÚ/360/2009Žp/Mach.

Souhlas ke stavbě v záplavovém území v k.ú. Klášterská Lhota

21. dubna 2009 v 22:58 ochrana vod
Dne 9.2.2009 podala I.P. Horní Branná na MěÚ Hostinné žádost o vyjádření k projektové dokumentacina akci: stavba rodinného domu, MČOV se vsakovací studnou, kanalizací a vrtná studna s vodovodem pro zásobování rodinného domu vodou na p.p.č. 589/26 v k.ú. Klášterská Lhota. Navrhovaná stavba je situována v záplavovém území. dnem podání bylo zahájeno vodoprávní řízení č.j. SÚ/360/2009Žp/Mach.

Povolení k odběru podzemních vod pro domácnost v k.ú. Slatina nad Úpou

21. dubna 2009 v 22:47 Červený Kostelec
Dne 8.4.2009 podali u MěÚ Červený Kostelec F.M. a I.M. Náchod žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů ( domácností) na p.p.č. 362/6 v k.ú. Slatina nad Úpou. Uvedeným dnem bylo zahájebno vodoprávní řízení č.j. 03211/2009/VYST.

Povolení k odběru podzemních vod v k.ú. Slatina nad Úpou

21. dubna 2009 v 22:46 ochrana vod
Dne 8.4.2009 podali u MěÚ Červený Kostelec F.M. a I.M. Náchod žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů ( domácností) na p.p.č. 362/6 v k.ú. Slatina nad Úpou. Uvedeným dnem bylo zahájebno vodoprávní řízení č.j. 03211/2009/VYST.

Kácení jedné břízy v ulici Svatopluka Čecha

21. dubna 2009 v 22:42 Jičín
Dne 23.2.2009 obdržel MěÚ Jičín žádost O.P. o povolení kácení jedné břízy rosotucí na p.p.č. 1137/32 v k.ú. Jičín v ulici Svatopluka Čecha čp.268, Jako důvod pokácení je uvedeno - strom je ve špatném stavu a ohrožuje ostatní sousedy a jejich majetek. č.j. ŽP/02/5299/2009 - Sm.

Kácení břízy v k.ú. Jičín

21. dubna 2009 v 22:41 kácení mimolesních dřevin
Dne 23.2.2009 obdržel MěÚ Jičín žádost O.P. o povolení kácení jedné břízy rosotucí na p.p.č. 1137/32 v k.ú. Jičín v ulici Svatopluka Čecha čp.268, Jako důvod pokácení je uvedeno - strom je ve špatném stavu a ohrožuje ostatní sousedy a jejich majetek. č.j. ŽP/02/5299/2009 - Sm.

Provedení průzkumného vrtu HG-1, Komárov u Dvora Králové n/L

8. dubna 2009 v 23:02 Dvůr Králové nad Labem
J.V. a S.V., Dvůr Králové nad Labem podali u MěÚ Dvůr Králové nad Labem žádost o povolení k některým činnostem-k provedení průzkumného hydrogeologického vrtu s pracovním označením HG-1 umístěného na p.p.č.1838/1 k.ú. Komárov u Dvora Králové pro ověření možnosti vybudování vrtané studny jako zdroje k zásobování novostavby. Č.j. OŽP/12990-09/1546-2009/hz

Provedení průzkumného vrtu HG-1, Komárov u Dvora Králové

8. dubna 2009 v 23:01 ochrana vod
J.V. a S.V., Dvůr Králové nad Labem podali u MěÚ Dvůr Králové nad Labem žádost o povolení k některým činnostem-k provedení průzkumného hydrogeologického vrtu s pracovním označením HG-1 umístěného na p.p.č.1838/1 k.ú. Komárov u Dvora Králové pro ověření možnosti vybudování vrtané studny jako zdroje k zásobování novostavby. Č.j. OŽP/12990-09/1546-2009/hz

Obecní kanalizace Velký Vřešťov

8. dubna 2009 v 22:52 ochrana vod
Dne 7.1.2009 podala Obec Velký Vřešťov u MěÚ Dvůr králové nad Labem 5 žádostí o vydání povolení k nakládání s vodami pro vypouštění odpadních a srážkových vod do vod povrchových z obecní kanalizace Velký Vřešťovz 5 výustí stok - "A,B,C + D, E, F" do vodoteče Trotina ve správě Povodí Labe,HK a do náhonu z vodoteče Trotina.Č.j. OŽP/6748-09/927-2009/sea

Obecní kanalizace Velký Vřešťov, Stoka

8. dubna 2009 v 22:52 Dvůr Králové nad Labem
Dne 7.1.2009 podala Obec Velký Vřešťov u MěÚ Dvůr králové nad Labem 5 žádostí o vydání povolení k nakládání s vodami pro vypouštění odpadních a srážkových vod do vod povrchových z obecní kanalizace Velký Vřešťovz 5 výustí stok - "A,B,C + D, E, F" do vodoteče Trotina ve správě Povodí Labe,HK a do náhonu z vodoteče Trotina.Č.j. OŽP/6748-09/927-2009/sea

Kácení dubu sloupovitého a dvou zeravu v ulici 17.listopadu

8. dubna 2009 v 22:44 Jičín
Dne 12.3.2009 obdržel MěÚ Jičín žádost ZŠ a MŠ, Jičín 17.listopadu 109 o povolení ke dubu sloupovitého s obvodem kmene 190 cm ve výšce 130 cm a 2 ks zeravu západního s obvody kmene 100 a 95 cm ve výšce 130 cm rostoucích na p.p.č. 772/2 k.ú. Jičín. Č.j. ŽP/02/5293/2009

Kácení dubu sloupovitého a dvou zeravu v k.ú. Jičín

8. dubna 2009 v 22:43 kácení mimolesních dřevin
Dne 12.3.2009 obdržel MěÚ Jičín žádost ZŠ a MŠ, Jičín 17.listopadu 109 o povolení ke dubu sloupovitého s obvodem kmene 190 cm ve výšce 130 cm a 2 ks zeravu západního s obvody kmene 100 a 95 cm ve výšce 130 cm rostoucích na p.p.č. 772/2 k.ú. Jičín. Č.j. ŽP/02/5293/2009

2 rekreační domy

6. dubna 2009 v 22:37 Teplice nad Metují
MěÚ Teplice nad Metují obdržel dne 3.3.2009 žádost společnosti PROXION s.r.o., Náchod o vydání rozhodnutí o umístění stavby " 2 rekreační domy" na p.p.č. 21 a 926/1 KN v k.ú. Horní Teplice. Dnem podání bylo zahájeno územní řízení č.j.320/2009/Výst.OP-41/Hr. Veřejné ústní jednání 16.dubna 2009 v 9 hod v zasedací místnosti MěÚ Teplice nad Metují.

2 rekreační domy v k.ú. Horní Teplice

6. dubna 2009 v 22:36 územní řízení
MěÚ Teplice nad Metují obdržel dne 3.3.2009 žádost společnosti PROXION s.r.o., Náchod o vydání rozhodnutí o umístění stavby " 2 rekreační domy" na p.p.č. 21 a 926/1 KN v k.ú. Horní Teplice. Dnem podání bylo zahájeno územní řízení č.j.320/2009/Výst.OP-41/Hr. Veřejné ústní jednání 16.dubna 2009 v 9 hod v zasedací místnosti MěÚ Teplice nad Metují.

Kácení 2 ks bříz bardavičnatých v k.ú. Hořejší Vrchlabí

6. dubna 2009 v 22:24 Vrchlabí
Dne 18.3.2009 bylo zahájeno u MěÚ Vrchlabí správní řízení RR-ŽP/6001/2009-2/Vi na základě žádosti P.V.,Vrchlabí o povolení kácení 2 ks břízy bardavičnaté st.p.č.9 v k.ú. Hořejší Vrchlabí.

Kácení dvou bříz bradavičnatých v k.ú. Hořejší Vrchlabí

6. dubna 2009 v 22:23 kácení mimolesních dřevin
Dne 18.3.2009 bylo zahájeno u MěÚ Vrchlabí správní řízení RR-ŽP/6001/2009-2/Vi na základě žádosti P.V.,Vrchlabí o povolení kácení 2 ks břízy bardavičnaté st.p.č.9 v k.ú. Hořejší Vrchlabí.

Kácení jedné břízy bradavičnaté v k.ú. Podhůří - Harta

6. dubna 2009 v 21:49 Vrchlabí
Dne 23.3.2009 bylo u měÚ Vrchlabí zahájeno správní řízení č.j. RR-ŽP/6081/2009-2/Vi na základě žádosti A.H. Vrchlabí o povolení kácení jedné břízy bradavičnaté na p.p.č. 749/1 v k.ú. Podhůří-Harta.

Kácení břízy bradavičnaté v k.ú. Podhůří Harta

6. dubna 2009 v 21:48 kácení mimolesních dřevin
Dne 23.3.2009 bylo u měÚ Vrchlabí zahájeno správní řízení č.j. RR-ŽP/6081/2009-2/Vi na základě žádosti A.H. Vrchlabí o povolení kácení jedné břízy bradavičnaté na p.p.č. 749/1 v k.ú. Podhůří-Harta.

Milkovický přírodně společenský kroužek, poštovní schránka 13, 507 23 pošta Libáň

Předseda kroužku Stanislav Penc tel: 605/70 10 81